Uterne – 100 arrernte esinettä

Keski-Australian arrernte-yhteisön edustajat vierailivat kesällä 2018 museon kutsumana Suomessa ja tutustuivat Kulttuurien museon kokoelmissa oleviin, yhteisölle kuuluneisiin esineisiin. Australiassa asunut saksalainen pastori Oscar Liebler keräsi esineet vuosina 1910−1913 ja myi ne Leibzigissa sijaitsevaa Museum für Völkerkundea varten. Suomen Kansallismuseo osti kokoelman vuonna 1913.

Vierailu vahvisti vuoropuhelua Australian arrernte-vanhimpien ja suomalaisten välillä. Esineet, niiden tarinat, matka ja historia tarjoavat uutta tietoa arrente-kansan kulttuuriperinnön merkityksestä. Mahdollisuus huolehtia kaukana kotoa sijaitsevista esineistä on aboriginaali- yhteisöjen jäsenille erityisen tärkeää, sillä heillä on velvollisuus varmistaa esineisiin liittyvän tiedon säilyminen.

Suomessa vierailleen arrernte-vanhimman Lofty Katakarinjan henkilökohtainen kulttuuriperintö liittää Suomessa olevat esineet osaksi Keski-Australian korkeimman vuoriston Urlatherrken tarinaa. Suomen matkalla olivat mukana myös Alice Springissa sijaitsevan Museum of Central Australian tutkija Shaun Angeles ja Sydneyn yliopiston McLeay-museon kuraattori Matt Poll. Vierailun ohjelmaan kuului yleisötapahtumia Helinä Rautavaaran museossa ja Kulttuurien museossa. Helinä Rautavaaran museo tuottaa vuoden 2019 aikana vierailusta julkaisun ja dokumenttifilmin.

Hanke toteutetaan yhdessä Kansallismuseon, Kulttuurien museon, Museum of Central Australian, Strehlow Research Centren, Sydneyn yliopiston ja Australian West Arrernte -aboriginaaliyhteisön kanssa. Hanketta rahoittaa Koneen säätiö.

Museoviraston kokoelma-ja konservointikeskuksessa Vantaalla kesäkuussa 2018.
Vasemmalta: intendentti Eero Ehanti, museonjohtaja Eija-Maija Kotilainen,
intendentti Heli Lahdentausta, arrernte-vanhin Lofty Katakarinja,
tutkija Shaun Angeles ja kuvaaja Antti Seppänen. Kuva: Matt Poll.